Metody unikania podwójnego opodatkowania

Ustawodawca międzynarodowy przewidział dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

1) metoda wyłączenia – dochody uzyskane w innym kraju pozostają w kraju zamieszkania nieopodatkowane, ale kraj ten może uwzględnić je przy obliczaniu podatku od pozostałych dochodów podatnika. Zasada ta powoduje, że w przypadku progresywnej skali podatkowej dana osoba musi zapłacić od dochodów uzyskanych na terenie swojego kraju wyższy podatek niż osoba, która ma takie same dochody, ale nie ma żadnych dochodów zagranicznych. Jeżeli osoba ta uzyskuje wyłącznie dochody zagraniczne, pozostają one nieopodatkowane w kraju zamieszkania i nie wywołują skutków podatkowych;

2) metoda zaliczenia – dochody opodatkowuje się w obu krajach (kraju uzyskania dochodów oraz kraju zamieszkania), ale kraj zamieszkania pozwala na odliczenie od podatku dochodowego kwot podatku zagranicznego. W przypadku gdy podatek naliczony u źródła jest wyższy od podatku krajowego, odlicza się tylko taką część zapłaconego podatku zagranicznego, która odpowiada stawce podatku dochodowego w danym kraju. Oznacza to, że jeśli stawka podatku za granicą jest niższa lub równa stawce podatku krajowego, wówczas można skompensować krajowy podatek o całą kwotę zapłaconą za granicą.

Dochody podatnikaMetoda wyłączeniaMetoda zaliczenia
Wyłącznie dochody zagraniczne
(brak dochodów polskich)
Całość dochodów zwolniona od podatku. Brak konieczności składania zeznania podatkowego. Złożenie zeznania jest jednak wskazane w celu udokumentowania przychodów.Dochody opodatkowane w Polsce, ale można odjąć podatek zapłacony za granicą. Konieczność złożenia zeznania.
Dochody zagraniczne i polskieDochody zagraniczne są zwolnione, ale mają wpływ na ustalenie stawki podatku stosowanej do dochodów polskich.Podatek nalicza się od sumy dochodów polskich i zagranicznych, po czym odejmuje się podatek zapłacony za granicą, w części dotyczącej dochodu zagranicznego.

Lista krajów objęta metodą wyłączenia : Albania, Austria, Azerbejdżan, Bangladesz, Belgia (od roku 2019), Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Kuwejt, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Maroko, Meksyk, Mongolia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Republika Płd. Afryki, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania (do końca roku 2019), Irlandia Północna, Wietnam, Włochy, Wyspa Man, Zimbabwe.

Lista krajów objęta metodą zaliczenia : Algieria, Arabia Saudyjska, Armenia, Australia, Belgia (do końca roku 2018), Chile, Egipt, Etiopia, Gruzja, Holandia, Indie, Iran, Jersey, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Nigeria, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone USA, Syria, Tadżykistan, Tajwan, Urugwaj, Uzbekistan, Zambia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Rozlicz się w Polsce z pracy za granicą

Nie męcz się z rozliczeniem PIT-u, zrobimy to dla Ciebie całkowicie online
2022 © PolskiPIT. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Firma

Polski PIT sp. z o.o.,
ul. Jana Pawła II 63, Sieradz 98-200
E-mail: kontakt@polskipit.pl
Infolinia: 796-566-661
Numer KRS: 0000811446
NIP: 8272322101
REGON: 384745290